ประวัติของเครื่องดนตรีทุกประเภทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เสียงทุ้มอันไพเราะและจับใจ          ทำนองเสียงอันไพเราะของชนเชื้อชาติตะวันตก          การเลือกซื้ออย่างฉลาดและเข้าถึงเครื่องดนตรีมากยิ่งขึ้น          เส้นสายแห่งเสียงของความรักความโรแมนติกและอบอุ่น          จังหวะกระทบทำให้เกิดเสียงก้องกังวาน          จังหวะโบราณของยุคสุโขทัย          บรรเลงเสียงของทำนองผ่านไปยังหัวใจ          คงความเป็นเอกลักษณ์ในแบบของไทย          เสียงอันไพเราะในยุคสมัยที่ยาวนาน          เสียงแห่งอาณาจักรตะวันตกที่ลึกลับ          ดนตรีร็อกไร้พรมแดน          แนวดนตรีป็อปพลิ้วไหวไปตามจังหวะเพลง          ฮิปฮอปแร็พน้ำลายกระเด็น           ดนตรีไทยความเป็นมาเอกลักษณ์บ้านเรา           เครื่องดนตรีระนาดเอกถ้าได้ยินก็หลงใหล          ดนตรีอคูสติกฟังสบายเพลิดเพลินใจ          ดนตรีอาร์แอนด์บีจังหวะที่ลงตัว           แนวดนตรีฮาร์ดคอร์ความมันส์จะบังเกิด          แนวดนตรีเพื่อชีวิตบรรยายความได้อย่างสุดซึ่ง          แนวดนตรีลูกทุ่งของความเป็นไทย                             

บรรเลงเสียงของทำนองผ่านไปยังหัวใจ

         เชื่อว่าทุกคนเคยได้เห็นเครื่องดนตรีชนิดนี้มาแล้ว ตามโทรทัศน์หรือบนยูทูบ เป็นที่นิยมของศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ
เครื่องดนตรีชนิดนี้จัดว่ามีเสียงเป็นเอกลักษณ์และรูปทรงอันสวยงามนี้ ที่ผู้คนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็มักจะเคยหัดเล่นกัน
มันมีชื่อเรียกว่า Guitar ที่คนไทยเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า กีต้าร์  จัดได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทสายที่นุ่มนวล
มีสายทั้งหมด 6 สายด้วยกัน มีฟิงเกอร์บอร์ด 22 ขั้น กีตาร์แบ่งออกได้หลายประเภทก็คือ กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส
เล่ากันว่า เครื่องดนตรีที่คล้ายกีต้าร์เป็นที่นิยมมานานมากกว่า 5,000 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากในแทบทวีเอเชียกลาง และ
มีชื่อเรียกว่า Sitara หรือเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ซิตาร่า
กีตาร์ที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือ กีต้าร์โปร่ง มีแบ่งแยกประเภทออกไปอย่างหลากหลายได้แก่
Guitar battente เป็นกีตาร์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ นิยมตั้งวงกับเครื่องสายอีกหลายชิ้น
Harp guitars ที่มีสายฮาปเพิ่มขึ้นมา 6 สาย ไม่มีฟิงเกอร์บอร์ดและเฟร็ต มีเสียงสูงเสียงต่ำมากกว่า
Acoustic bass guitars เป็นเสียงแบบอคูสติก มี 6 สาย เสียงจะคล้ายๆกีต้าร์โปร่ง แต่ให้เสียงที่นุ่มนวลกว่า เพราะเป็นเส้นเอ็น
Russian guitars เป็นกีต้าร์ของชนชาติรัสเซีย มีสายกีต้าร์ทั้งหมด 7 สาย
Tonor guitars จะมีสายทั้งหมดจำนวน 4 สาย
Resonator หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Resophonic และ dobro จะมีสายทั้งหมด 3-6 สาย
Archtop guitars ลักษณะของมันจะมีรูปทรงที่โค้งอยู่ทางด้านหน้า โพรงตรงกลางของมันจะไม่เป็นช่องกลม
12 string guitars เป็นที่นิยมในหมวดหมู่เครื่องดนตรีแจ๊ส บลู และร็อค ในต่างประเทศ
Porturguese guitar เป็นกีตาร์ที่มาจากประเทศโปตุเกตุ มีสายทั้งหมด 12 สาย ใช้เล่นกับเพลงพื้นเมือง
Flat top guitars มีขนาดใหญ่กว่ากีต้าร์ปกติ และที่คอของมันต้องแข็งแรง เพื่อดึงสายนั้นให้ตึงที่สุด ให้ที่ใสและก้องกว่า
Classical guitar เป็นกีต้าร์ที่ได้รับนิยมมากที่สุดในสมัยนี้ ใช้เล่นกับดนตรีได้ทุกแนว และมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่ากีต้าร์อื่นๆ เพราะให้เสียงที่นุ่มมากๆ