ABOUT


เครื่องดนตรีที่ผมหยิบมาพูดถึงนี้ก็คือเครื่องดนตรีประเภทเป่าทองเหลือง ช่างเป่งประกายมากสำหรับเครื่องดนตรีทองเหลืองที่ใช้แรงลมของปากเปาแล้วส่งลมเข้าไปในลิ้นทองเหลืองเพื่อให้เกิดเสียงที่แหลม ดังและก้องกังวานมักใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าทองเหลืองไว้ในวงดุริยางค์หรือไม่วงออร์เคสตรา
เครื่องดนตรีประเภทนี้มีตั้งตั้งยุคดึกดำบรรพ์ ก่อนคริสต์ศักราชประมาณกว่า 400 ปี เริ่มต้นจากชาวชนเผ่ากลุ่มหนึ่งได้มีการนำหนังแกะมาดึงกับไม้ให้ตึง จากนั้นนำไม้หรือมือมาตีให้เกิดเสียงและได้ลองใช้หนังสัตว์ประเภทต่างๆ

เปียโนให้เสียงที่ไพเราะมากๆเพราะส่วนมากจะมีอยู่ในงานเต้นรำต่างในอดีต เปียโนมีเสียงของทั้งหมด 88 ปีซึ่งในนั้นได้รวมคีย์ขาวไว้ทั้งหมด 52 คีย์และคีย์สีดำอีก 36 คีย์ คีย์ปกติจะมีสายโลหะด้านล่างเครื่องเปียโน 3 เส้นในหนึ่งคีย์และคีย์เบสจะมีสายโลหะเส้นใหญ่ด้านล่างเครื่องเปียโนอีก 1 ถึง 2 เส้น ลักษณะของเปียโนจะใช้คันเหยียบในให้จังหวะอีกด้วย
แม้แต่การออกเทปออกอัลบั้มเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลง อินเตอร์ สติง ลูกทุ่ง สุนทราภรณ์ ฮิปฮอป เคป๊อปหรืองานพิธีต่างๆก็รวนแต่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเข้าไปประกอบในเสียงดนตรีได้ทุกแนว เช่น ดนตรีป๊อป ดนตรีร๊อค ดนตรีแจ๊ส ดนตรีคลาสสิก ดนตรีประเภทเครื่องสายที่จะมาแนะนำกันวันนี้ก็คือ กีต้าร์
เครื่องดนตรีสากลประเภทสายนี้เรียกว่า Violin เรียกทัพศัพท์ภาษาอังกฤษว่า ไวโอลิน
ไวโอลิน เครื่องดนตรีทางตะวันตกที่ให้เสียงสูงและแหลมได้ เครื่องดนตรีไวโอลินนี้เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 ซึ่งเชื่อกันว่าแม่แบบของไวโอลินมาจากเครื่องดนตรีอีก 3 ชนิดที่มีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกันเอามากๆ
ขลุ่ย เป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของประไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีตำนานอีกก่อนหน้านี้ มีหลายประเภทที่สร้างใหม่ตามแม่แบบอย่างขลุ่ยมีหลายชนิด เช่น ขลุ่ยไทย ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบและขลุ่ยอู้
เครื่องดนตรีไทยเกิดจากคนเชื้อชาติไทยเอง และได้ลอกเลียนแบบต่างๆจากคนจีนในสมัยที่ไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักร ฉ่องหวู่ ในสมัยปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีกัน มีการผสมผสานจากประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เครื่องดนตรีไทยสมัยก่อนที่เก่าและมีชื่อเรียกกันว่า โกร่ง เกราะ กรับ ฉาบ ฉิ่ง ฆ้อง กลอง พิณเปี้ยะและขลุ่ย
ระนาด จัดอยู่ในวงมโหรี ซึ่งต้องการเสียงไพเราะของระนาดช่วยทำให้เสียงละมุมยิ่งขึ้น ได้ดัดแปลงมาจากกรับและได้นำเชือกมาผูกให้กรับแนบชิดกัน ซึ่งเชือกที่นำมาผูกเรียกว่า ฝืน และแขวนไว้กับราง มีไม้ตีอยู่ 2 แบบ สำหรับใช้ตีระนาด