จังหวะกระทบทำให้เกิดเสียงก้องกังวาน


เครื่องดนตรีที่ให้เสียงอันไพเราะอีกประเภทหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ได้สร้างสีสันให้กับชนเผาในหลายอริยะธรรมมาแล้ว
มีอิทธิพลสามารถทำให้พวกชนเผ่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องดนตรีประเภทนี้ เพราะบางทีอาจจะใช้ในพิธีกรรมสมัยดึกดำบรรพ์
คือการนำก้อนหินทั้งสองก้อนมากระทบกันให้เกิดเสียงตามกริยาบทที่คนผู้นั้นได้กระทำ มีมนุษย์มากมายทั่วโลกที่นิยมนานมากแล้วและได้พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน จึงกลายมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทกระทบจนถึงวันนี้ และได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนถึงทุกวันนี้ โดยเครื่องดนตรีประเภทกระทบมีหลายชนิดมากมายแล้วแต่ความจำเป็นหรือเลือกเล่นของเราเองส่วนมากจะนำไปประกอบผสมผสานภายในวงออร์เคสตราที่หรูหลา ดุริยางค์ตามโรงเรียนหรือมหาลัยต่างๆ แม้แต่วงดนตรีในพระราชวัง ก็นำเครื่องดนตรีประเภทกระทบไปผสมอีกด้วยเช่นกัน
เครื่องดนตรีที่ให้จังหวะในการกระทบมีอยู่ดังต่อไป


กลองทอม ให้เสียงที่นุ่นนวลแต่ไม่ดังมากจนเกินไปหนัก
กลองแต๊ก ให้เสียงแต๊ก โดยจะนิยมนำมาใช้คั่นจังหวะกับดนตรีประเภทอื่นๆด้วย
มโหระทึก ให้เสียงที่ทุ้มมากๆและก้องกังวานมากในเครื่องดนตรีประเภทกระทบ
ฆ้อง ใช้ไม้นวมตีเพื่อให้เสียงที่ทุ้มแต่จะต่างจากมโหระทึกตรงที่ให้เสียงแหลมนิดหน่อย
กรับ ให้เสียงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆ เพราะเป็นเครื่องดนตรีประเภทกระทบที่ทำจากไม้
ฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทกระทบที่ให้เสียงสั้นและยาวจะออกแหลมนิดๆ
ฉาบ ให้เสียงซ่า ก้องกังวานมากๆมักใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
เครื่องดนตรีประเภทใช้การกระทบให้เกิดเสียง ไม่ว่าจะกระทบด้วยตัวมันเองหรือจะใช้ไม้กระทบให้ออกเสียงเป็นจังหวะเพลงได้อย่างไม่น้อยหน้าเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ
ยังมีเครื่องดนตรีประเภทกระทบบนโลกใบนี้ ซึ่งพวกคุณอาจจะไม่รู้เลยก็ว่าได้ว่ามีอยู่บนโลกนี้