จังหวะโบราณของยุคสุโขทัย

การใช้ลมในการสร้างท้วงจังหวะและทำนองเพลงนั้นๆ ได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว ได้มีการค้นพบศิลาจารึก ในสมัยที่ พ่อขุนรามคำแหงได้ขึ้นครองราชย์ ได้มีการคิดค้นเครื่องดนตรีตั้งมากมาย รวมถึงการพัฒนาให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ ในสมัยอยุธยาอีกด้วย เครื่องดนตรีประเภทให้เสียงที่แตกกันออก แต่จะให้เสียงที่อ่อนหวาน เหมาะกับเล่นผสมผสานกันในเพลงลูกทุ่ง เพลงรัก ได้อย่าลงตัวเอามากๆจริงๆ ซึ่งเครื่องดนตรีชิ้นนี้ปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกประเภทและชนิดของเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า
เครื่องดนตรีประเภทเป่า การเป่าไม่ยากแล้วก็ง่ายอีกเช่นกัน
วันนี้ผมจึงจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีประเภทเป่า ซึ่งแยกอยู่หลายชนิด ได้แก่ ขลุ่ย แซกโซโฟน ฟลูต แคน และอื่นๆอีกมายมากมาย
มาเริ่มกันที่ขลุ่ยกันเลยละกันนะ


ขลุ่ย เป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของประไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยและมีตำนานอีกก่อนหน้านี้ มีหลายประเภทที่สร้างใหม่ตามแม่แบบอย่างขลุ่ยมีหลายชนิด เช่น ขลุ่ยไทย ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบและขลุ่ยอู้
แคน เป็นเครื่องดนตรีที่สืบทอดมาจากประเพื่อนบ้านของเรานั้นก็คือลาวนั้นเอง เนื่องจากสมัยสุโขทัยได้มีทหารบุกโจรหรือจังมาเฉลยศึก นำมาเผยแพร่ต่อหน้าคนไทยในเขตเพื่อนที่อีสานนี่เอง
แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีที่จัดอยู่ในดนตรีประเภทไม้เหมือนขลุ่ยด้วย คงอยากจะรู้กันแล้วว่าทำไมจึงจัดอยู่ในประเภทไม้ทั้งๆที่แซกโซโฟน โดยที่เครื่องดนตรีชนิดนี้ ใช้ลิ่มเสียงในการเป่าเป็นไม้เล็กๆที่เหลาอย่างสวยงาม แล้วนำยัดตรงหัวปากเป็ดของแซกโซโฟน
ฟลูต เป็นเครื่องดนตรีที่ยาวที่สุดในประไม้ แทบไม่ต่างอะไรกับแซกโซโฟนที่ทำจากเหล็กหรือทองเหลือง แต่จะมีรูปร่างที่คล้ายกับขลุ่ยมากๆแต่จะมีความยาวที่มากกว่าเยอะมากมายจนถึงปัจจุบันนี้