ทำนองเสียงอันไพเราะของชนเชื้อชาติตะวันตก


เครื่องดนตรีที่มาตั้งแต่คริสตศักราช 1700 โดยผู้ที่มีนามว่า บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี ซึ่งเขาเป็นคิดค้นเครื่องดนตรีชนิดนี้มา
บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี อาศัยอยู่เมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศของอิตาลี และเขาก็ยังพัฒนาเครื่องอีกมากกว่า 20 ชนิด และเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช 1731 ด้วยโรคมะเร็ง
เครื่องดนตรีที่ผมจะหยิบมาอธิบายให้ฟังนั้นก็คือ เปียโน
เปียในให้เสียงที่ไพเราะมากๆเพราะส่วนมากจะมีอยู่ในงานเต้นรำต่างในอดีต เปียโนมีเสียงของทั้งหมด 88 ปีซึ่งในนั้นได้รวมคีย์ขาวไว้ทั้งหมด 52 คีย์และคีย์สีดำอีก 36 คีย์ คีย์ปกติจะมีสายโลหะด้านล่างเครื่องเปียโน 3 เส้นในหนึ่งคีย์และคีย์เบสจะมีสายโลหะเส้นใหญ่ด้านล่างเครื่องเปียโนอีก 1 ถึง 2 เส้น ลักษณะของเปียโนจะใช้คันเหยียบในให้จังหวะอีกด้วย
ฝาครอบของเปียโนจะมาทำมาจากไม้เพื่อให้เสียงที่นุ่นนวลและไพเราะมากยิ่งขึ้น กระดานเสียงด้านในถูกผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าที่แข็งมาก ซึ่งเอาไว้รองรับสายโลหะของคีย์เบสและคีย์ต่างๆบนเปียโน
คำว่า เปียโน ในภาษาอิตาลีย่อมาจากคำว่า เปียโนฟอเต ซึ่งเป็นการผสมคำอย่าง เปียโนกับฟอเต ซึ่งคำว่า เปียโน แปลในภาษาอิตาลีได้ว่า นุ่มนวลและคำว่า ฟอเต ให้ความหมายในภาษาอิตาลีได้ว่า แข็งแกร่ง
เครื่องดนตรีเปียโน จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว เพียงแค่สัมผัสเบาๆก็ได้เสียงที่นุ่มและไพเราะมากๆ สามารถเล่นควบคู่ไปกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆหรือประเภทอื่นๆได้อย่างลงตัวและไพเราะขึ้นได้อีกด้วย
ปัจจุบันมีบริษัทผู้ที่ผลิตเปียโนได้หลากหลายมาก แต่ราคาจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ เนื้อเหล็กและความแข็งของเส้นโลหะที่ใช้โยงคีย์ต่างๆอยู่ด้านล่างเปียโน เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นที่นิยมมากในตะวันตกและได้แพร่หลายมากอย่างรวดเร็วจนไปทั่วโลกเลยทีเดียว